\

HET SOORT WERK

Heeft u geen idee wat u zou kunnen doen binnen het onderwijs? Wij geven u graag ideeën voor senioren vacatures in het onderwijs. Vraag uzelf bij het lezen af of u dit zou willen doen. Waarom wel of waarom niet? Het beantwoorden van deze vragen zal u helpen bij het opstellen van uw eigen ideale vacature.

(INVAL) DOCENT

Lesgeven voor de klas. Bijvoorbeeld uw eigen klas draaien, het tijdelijk overnemen van een klas of het geven van additionele lessen zoals bij examentrainingen.

ONDERWIJSASSISTENT

Ondersteunen van een docent die voor de klas staat. Bijvoorbeeld door het begeleiden van (groeps)werk in de klas, het geven van verlengde instructie aan een klein groepje leerlingen of het bieden van uitdagende lesstof voor begaafde leerlingen.

DOCENTCOACH

Begeleiden van (beginnend) docenten. Bijvoorbeeld in klassenmanagement, het leuk en interessant maken van een les of vakinhoudelijk.

TRAJECTBEGELEIDER

Begeleiden van leerlingen die wat extra zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben op bijvoorbeeld het gebied van sociale vaardigheden, faalangst of omgaan met stress voor een bepaalde periode.

LEERLINGBEGELEIDER

Geven van (bij)les aan één of meerdere leerlingen. Dit kan zowel vakinhoudelijk als vaardigheidsgericht zijn, zoals leren plannen of leren leren.

CONCIËRGE

Beheren van het schoolgebouw. Bijvoorbeeld het openen en afsluiten van het gebouw; inspecteren van het gebouw aan het eind van de dag; het repareren en onderhouden van het gebouw; opruimen of; het ontvangen van leerlingen, personeel en bezoekers.

TOEZICHTHOUDER

Surveilleren tijdens toetsen of tijdens de pauzes.

ONDERWIJSINNOVATOR

Bijdragen aan het verder ontwikkelen van het onderwijs. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen, het verder vormgeven van een idee of door draagvlak te creëren voor een interventie.

OUDZENDBUREAU-COÖRDINATOR

Coördineren of organiseren van de informele borrels, lezingen, workshops en trainingen voor senioren; van het werven van senioren, scholen of fondsen; van het opstellen van ideale vacatures met senioren; of van de koppeling tussen senioren en scholen.

De bovengenoemde functies voor senioren zijn ter inspiratie. Het is bedoeld om u aan te sporen na te denken over wat u graag wel/niet zou willen doen en waarom. Daarbij is het goed om na te denken over de voorwaarden die u aan deze functies stelt. Met welke doelgroep zou u willen werken? Hoe ver bent u bereid te reizen? In welke frequentie zou u dit werk willen doen? Wilt u structureel of op oproepbasis actief zijn? 

Met welke doelgroep zou u willen werken?

Om te bepalen met welke doelgroep u zou willen werken, kunt u uzelf de volgende vragen stellen:

 • In welk soort onderwijs bent u geïnteresseerd?
  • Basis-, voortgezet of hoger onderwijs.
 • Welke niveau spreekt u het meeste aan?
  • VMBO, HAVO of VWO. MBO, HBO of WO.
 • In welke vorm van onderwijs zou u graag willen werken?
  • Openbaar: gaat niet uit van een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing.
  • Bijzonder: gaat wel uit van een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing.
  • Algemeen bijzonder: gebaseerd op onderwijskundige ideeën.
  • Speciaal onderwijs: gericht op kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of moeilijk lerende kinderen.