\

Over Oudzendbureau

Benieuwd naar de gezichten achter Stichting Oudzendbureau?

Onze missie en visie

Missie

Bij Stichting Oudzendbureau werken we aan de volgende missie:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door de kwaliteiten, kennis en ervaring van senioren in te zetten.
  • Het bevorderen van het welzijn en daarmee de gezondheid van senioren door ze aan leuk en betekenisvol werk te koppelen met sociale contacten.
  • Het creëren van positieve associatie met ouder worden en strijden tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt door de kwaliteiten, kennis en ervaring van senioren uit te lichten.

 

Kernwaarden

Dit zijn onze kernwaarden:

  • Autonomie: het zelf richting geven aan het leven.
  • Verbondenheid: het gevoel erbij te horen en deel uit te maken van de maatschappij.
  • Van betekenis zijn: jezelf nuttig voelen en doelen realiseren.

Visie

  • Prettig onderwijs voor iedereen, zowel leerling als docent.
  • Een wereld waar de kwaliteiten, kennis en ervaring van alle senioren worden benut en gewaardeerd.
  • Een wereld waar alle senioren in verbinding staan met de samenleving.
  • Een wereld zonder leeftijdsdiscriminatie.