Voor Sponsors

Bent u een sponsor die graag financieel support biedt aan een non-profit organisatie die zich inzet voor zowel het welzijn van senioren als voor het personeelstekort in het onderwijs? Wij komen graag met u in contact!

Dit zijn onze Kernwaarden

Stichting Oudzendbureau is ontstaan als welzijnsinterventie die gebaseerd is op het adviesrapport De derde levensfase: het geschenk van de eeuw. Dit adviesrapport werd begin 2020 door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) uitgebracht. Daarin staat dat mensen in de derde levensfase, een periode na pensionering en voor gevorderde ouderdom en kwetsbaarheid, drie waarden gemeenschappelijk hebben: autonomie, verbondenheid en van betekenis willen zijn. Deze drie waarden zijn de kernwaarden van Stichting Oudzendbureau.

Autonomie: het zelf richting geven aan het leven.
Bij het Oudzendbureau geven we de senioren veel autonomie. Wij begeleiden de senioren in het opstellen van hun eigen ideale vacature. Zij kunnen hierin precies aangeven wat voor werk zij nog zouden willen doen en welke voorwaarden ze hieraan stellen.

Verbondenheid: het gevoel erbij te horen en waardevolle contacten te hebben.
Wanneer de ideale vacature van een senior door het Oudzendbureau in vervulling wordt gebracht zal dit ervoor zorgen dat deze senior deel uitmaakt van een gemeenschap. Daarbij zal het Oudzendbureau lezingen, workshops en trainingen organiseren om de senioren onderling met elkaar in contact te brengen.

Van betekenis zijn: jezelf nuttig voelen en ertoe doen.
Stichting Oudzendbureau helpt senioren hun doelen of levensplan te concretiseren en draagt zo bij aan de zingeving en de eigenwaarde van senioren. Daarbij helpt het Oudzendbureau senioren om hun ideale vacature te verwezenlijken en hierdoor van nut te zijn.

Onze Sponsor

Leven Lang Leven

In 2020 was Stichting Oudzendbureau geselecteerd voor het Pioniersprogramma van Leven Lang Leven: een landelijk programma die is opgezet om een positieve beweging rondom fijn oud worden in gang te zetten. Met behulp van dit programma heeft Jeanita Berkhout Stichting Oudzendbureau op kunnen zetten.

Ik ben het Leven Lang Leven programma heel dankbaar voor alle trainingen, coaching en financiële support die zij mij hebben gegeven om dit idee waar te maken.’

Jeanita Berkhout

Zou u Stichting Oudzendbureau
willen sponsoren?
Ja, ik kom graag in contact!

%d bloggers liken dit: