Wat voor soort werk u kunt doen

Om ideeën op te doen over wat voor werk u zou kunnen doen binnen het onderwijs geven wij hieronder een aantal voorbeelden ter inspiratie. Vraag uzelf bij het lezen af of u dit zou willen doen. Waarom wel of waarom niet? Het beantwoorden van deze vragen zal u helpen bij het opstellen van uw eigen ideale vacature.

  • (Inval)docent: Lesgeven voor de klas.

  • OnderwijsassistentOndersteunen van een docent die voor de klas staat. Bijvoorbeeld door het begeleiden van (groeps)werk in de klas, het geven van verlengde instructie aan een klein groepje leerlingen of het bieden van uitdagende lesstof voor begaafde leerlingen.

  • Docentcoach: Begeleiden van (beginnend) docenten. Bijvoorbeeld in klassenmanagement, het leuk en interessant maken van een les of vakinhoudelijk.
Met welke doelgroep zou u willen werken?

In welk soort onderwijs
bent u geïnteresseerd?
Basis-, voortgezet of hoger
onderwijs.

Welk niveau spreekt
u het meeste aan?
VMBO, HAVO of VWO.
MBO, HBO of universiteit.

In welke vorm van onderwijs zou u graag willen werken?

Openbaar: gaat niet uit van een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing.
Bijzonder: gaat wel uit van een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing.

Algemeen bijzonder: gebaseerd op onderwijskundige ideeën.
Speciaal onderwijs: gericht op kinderen met een lichamelijke
of geestelijke beperking of moeilijk lerende kinderen.

  • Trajectbegeleider: Begeleiden van leerlingen die wat extra zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben op bijvoorbeeld het gebied van sociale vaardigheden, faalangst, omgaan met stress voor een bepaalde periode.

  • LeerlingbegeleiderGeven van (bij)les aan één of meerdere leerlingen. Dit kan zowel vakinhoudelijk als vaardigheidsgericht zijn, zoals leren plannen of leren leren.

‘Na een internationaal beroepsleven van meer dan 45 jaar vind ik het onmogelijk de opgedane beroeps- en levenskennis in een potje te stoppen en nooit meer te gebruiken.’

Herma-JOze

  • Toezichthouder: Surveilleren tijdens toetsen of tijdens de pauzes.

  • Onderwijsinnovator: Bijdragen aan het verder ontwikkelen van het onderwijs. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen, het verder vormgeven van een idee of door draagvlak te creëren voor een interventie.

  • Oudzendbureau-coördinatorCoördineren of organiseren van de lezingen, workshops en trainingen voor senioren; van het werven van senioren, scholen of fondsen; van het opstellen van ideale vacatures met senioren; of van de koppeling tussen senioren en scholen.


De bovengenoemde functies zijn een onvolledige lijst van ideeën. Het is bedoeld om u aan te sporen tot denken over wat u graag wel/niet zou willen doen en waarom. Daarbij is het goed om na te denken over de voorwaarden die u aan deze functies stelt. Hoe ver bent u bijvoorbeeld bereid te reizen? In welke frequentie zou u dit werk willen doen? Wilt u structureel of op oproepbasis actief zijn? En wat is het minimale salaris wat u wenst te verdienen?

%d bloggers liken dit: